Sports College Mors / Ansatte/Frivillige

Ansatte/Frivillige

 

Lars S. Nielsen
Mobil 30624304          
Daglig leder        
                        
 
 
Bethina Fahnøe
Mail.: Bettie.fahnoe@gmail.com
Mobil 50474913
Admnistrationen
 
                   
Peder Hanghøj
Jerbanevej 7
7900 Nykøbing
Mail pederhanghøj@morsoe.dk
Mobilnr. 2463 227 
Kontaktperson Morsø Kommune
 
 
Dueholmskolen
Peter Lillebæk
Koordinator
Dueholmskolen
Carsten Jørgensen
Fodbold
Dueholmskolen
Mike Isaksen
Fodbold
Dueholmskolen
Hanne Sand Smed
Fodbold
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
College
Ole Nielsen 
Fodbold
   
                 
College
Lars Kraup
Håndbold/konsulent
          
 
 
 
Dueholmskolen
Rasmus Christensen
Håndbold
 
 
 
 
ld
 
Dueholmskolen
Inge Spurre
Gymnastik
Gymnastik
 
 
Jakob Hessellund
Stryke træning
College
Maja Clausen
Fys
College
 
Fys
College
Lisbeth Kjær
Økonomi
   
College
Merete Hansen
Køkken
College
Connie Christoffersen
Rengøring
  
College
Peter Andersen                  
Alt mulig mand
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Sports College Mors - H.C. Ørstedsvej 2B - 7900 Nykøbing Mors - mail@sportscollegemors.dk - cvr. 35692207
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPSPONSOR: